หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,335
ตึกเมตตา ล่าง946
ตึกอารีล่าง874
ตึกวิสุทธา ล่าง788
ตึกภาวนา ล่าง696
ตึกจิระ บน522
ตึกสหทัย395
ตึกมุฑิตา ล่าง375
ตึกมุฑิตา บน356
ตึก ขนาน351
ตึกปัญญา261
ตึกจิระ ล่าง253
ตึก ธนู (ห้วยดินดำ)55
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2548  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2548   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม626
พฤศจิกายน589
ธันวาคม583
มกราคม636
กุมภาพันธ์554
มีนาคม705
เมษายน613
พฤษภาคม644
มิถุนายน548
กรกฎาคม515
สิงหาคม595
กันยายน599
รวม7,207
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.