หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,348
ตึกอารีล่าง883
ตึกเมตตา ล่าง870
ตึกภาวนา ล่าง783
ตึกวิสุทธา ล่าง778
ตึกจิระ บน549
ตึกมุฑิตา ล่าง422
ตึกมุฑิตา บน371
ตึก ขนาน329
ตึกปัญญา290
ตึกจิระ ล่าง283
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2549  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2549   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม610
พฤศจิกายน587
ธันวาคม533
มกราคม611
กุมภาพันธ์606
มีนาคม564
เมษายน589
พฤษภาคม546
มิถุนายน594
กรกฎาคม556
สิงหาคม583
กันยายน527
รวม6,906
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.