หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,176
ตึกอารีล่าง786
ตึกภาวนา ล่าง759
ตึกเมตตา ล่าง739
ตึกวิสุทธา ล่าง684
ตึกจิระ บน475
ตึกสหทัย469
ตึกมุฑิตา ล่าง435
ตึก ขนาน372
ตึกมุฑิตา บน292
ตึกจิระ ล่าง289
ตึกปัญญา244
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2551  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2551   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม558
พฤศจิกายน564
ธันวาคม566
มกราคม563
กุมภาพันธ์577
มีนาคม603
เมษายน581
พฤษภาคม544
มิถุนายน567
กรกฎาคม538
สิงหาคม537
กันยายน522
รวม6,720
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.