หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,200
ตึกอารีล่าง816
ตึกเมตตา ล่าง783
ตึกภาวนา ล่าง703
ตึกวิสุทธา ล่าง654
ตึกจิระ บน473
ตึกมุฑิตา ล่าง464
ตึกสหทัย448
ตึก ขนาน381
ตึกมุฑิตา บน274
ตึกจิระ ล่าง270
ตึกปัญญา254
ตึกพิิเศษชาย1
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2552  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2552   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม586
พฤศจิกายน552
ธันวาคม475
มกราคม607
กุมภาพันธ์566
มีนาคม574
เมษายน587
พฤษภาคม555
มิถุนายน604
กรกฎาคม491
สิงหาคม566
กันยายน558
รวม6,721
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.