หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,085
ตึกเมตตา ล่าง771
ตึกภาวนา ล่าง734
ตึกอารีล่าง720
ตึกวิสุทธา ล่าง675
ตึกปัญญา494
ตึกมุฑิตา ล่าง406
ตึกจิระ บน394
ตึกสหทัย309
ตึกจิระ ล่าง256
ตึก ขนาน250
ตึกมุฑิตา บน93
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2553  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2553   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม560
พฤศจิกายน480
ธันวาคม505
มกราคม541
กุมภาพันธ์506
มีนาคม522
เมษายน478
พฤษภาคม515
มิถุนายน518
กรกฎาคม533
สิงหาคม524
กันยายน505
รวม6,187
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.