หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง953
ตึกเมตตา ล่าง826
ตึกวิสุทธา ล่าง736
ตึกอารีล่าง720
ตึกภาวนา ล่าง688
ตึกปัญญา521
ตึกมุฑิตา ล่าง421
ตึกจิระ บน395
ตึกสหทัย335
ตึก ขนาน263
ตึกจิระ ล่าง245
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2554  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2554   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม511
พฤศจิกายน547
ธันวาคม489
มกราคม496
กุมภาพันธ์503
มีนาคม485
เมษายน530
พฤษภาคม554
มิถุนายน524
กรกฎาคม472
สิงหาคม491
กันยายน501
รวม6,103
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.