หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,043
ตึกวิสุทธา ล่าง801
ตึกอารีล่าง756
ตึกเมตตา บน682
ตึกเมตตา ล่าง562
ตึกปัญญา475
ตึกจิระ บน371
ตึกสหทัย292
ตึกมุฑิตา ล่าง291
ตึก ขนาน246
ตึกจิระ ล่าง191
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2555  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2555   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม487
พฤศจิกายน435
ธันวาคม447
มกราคม432
กุมภาพันธ์436
มีนาคม482
เมษายน404
พฤษภาคม404
มิถุนายน451
กรกฎาคม423
สิงหาคม499
กันยายน810
รวม5,710
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.