หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง967
ตึกเมตตา ล่าง805
ตึกอารีล่าง689
ตึกวิสุทธา ล่าง603
ตึกภาวนา ล่าง555
ตึกปัญญา505
ตึกมุฑิตา ล่าง405
ตึกจิระ บน341
ตึกสหทัย298
ตึก ขนาน263
ตึกจิระ ล่าง255
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2556  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2556   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม542
พฤศจิกายน487
ธันวาคม483
มกราคม492
กุมภาพันธ์473
มีนาคม459
เมษายน442
พฤษภาคม482
มิถุนายน413
กรกฎาคม490
สิงหาคม458
กันยายน465
รวม5,686
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.