หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง947
ตึกอารีล่าง756
ตึกวิสุทธา ล่าง739
ตึกเมตตา ล่าง567
ตึกปัญญา501
ตึกเมตตา บน491
ตึกจิระ บน397
ตึกสหทัย237
ตึก ขนาน220
ตึกมุฑิตา ล่าง214
ตึกจิระ ล่าง163
ตึกภาวนา ล่าง121
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2557  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2557   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม480
พฤศจิกายน446
ธันวาคม355
มกราคม435
กุมภาพันธ์399
มีนาคม448
เมษายน446
พฤษภาคม505
มิถุนายน461
กรกฎาคม479
สิงหาคม407
กันยายน492
รวม5,353
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.