หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง994
ตึกวิสุทธา ล่าง895
ตึกอารีล่าง708
ตึกเมตตา บน561
ตึกเมตตา ล่าง539
ตึกปัญญา469
ตึกจิระ บน372
ตึกมุฑิตา ล่าง278
ตึก ขนาน273
ตึกสหทัย270
ตึกจิระ ล่าง164
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2558  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2558   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม476
พฤศจิกายน429
ธันวาคม398
มกราคม480
กุมภาพันธ์449
มีนาคม518
เมษายน453
พฤษภาคม430
มิถุนายน453
กรกฎาคม483
สิงหาคม435
กันยายน519
รวม5,523
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.