หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง974
ตึกวิสุทธา ล่าง724
ตึกอารีล่าง700
ตึกเมตตา บน628
ตึกเมตตา ล่าง509
ตึกปัญญา454
ตึกจิระ บน344
ตึกสหทัย273
ตึกมุฑิตา ล่าง250
ตึก ขนาน230
ตึกจิระ ล่าง176
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2559  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2559   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม486
พฤศจิกายน431
ธันวาคม447
มกราคม431
กุมภาพันธ์436
มีนาคม478
เมษายน402
พฤษภาคม402
มิถุนายน446
กรกฎาคม409
สิงหาคม451
กันยายน443
รวม5,262
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.