หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกกรุณา 2335
ตึกฝ้ายคำ บน332
ตึกอารีบน303
ตึกกรุณา 3302
ตึกจิระ บน281
ตึกวิสุทธา บน264
ตึกเมตตา บน244
ตึกฝ้ายคำ ล่าง243
ตึกวิสุทธา ล่าง233
ตึกอารีล่าง225
ตึกปัญญา221
ตึกกรุณา 1217
ตึกจิระ ล่าง175
ตึก ขนาน161
ตึกเมตตา ล่าง140
ตึกสหทัย95
ตึกมุฑิตา ล่าง91
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม433
พฤศจิกายน427
ธันวาคม391
มกราคม457
กุมภาพันธ์414
มีนาคม477
เมษายน391
พฤษภาคม449
มิถุนายน423
รวม3,862
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.