Skip Navigation Links
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง 8 โรค
โรคจิต (F20-F29)
 
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง 8 โรค โรคจิต (F20-F29)   
 
ปีงบประมาณจำนวน(ราย)
25611,757
25602,054
25591,960
25582,215
25572,176
25562,402
25552,160
25542,513
25532,673
25523,020
25513,126
25503,293
25493,406
25483,620
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.